Στρατολογική ενημέρωση για τους γεννηθέντες το 2000

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 11:57

Παρακαλούνται οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2021 (γεννηθέντες το 2000), να ενημερωθούν για τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις από το έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Αττικής.