ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΚ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019 09:04

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2019 το Δ.ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ θα παραμείνει κλειστό από 03/08/2019 έως και 16/08/2019.

Όσοι σπουδαστές αποκτούν δικαίωμα χορήγησης ΒΕΚ να προσέρχονται από Δευτέρα 19/08/2019.