Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 18:12

Καλούνται οι εκπαιδευτές και οι σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης του ΙΕΚ (Open eClass), προκειμένου να διατηρήσουν την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς, η διαδικασία αυτή, να αποσκοπεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.

 

Οι δυνατότητες που εξασφαλίζονται με τη συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία είναι: