Επανέναρξη κατάρτισης

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 11:31

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 18/5/2020 θα ξεκινήσει εκ νέου η κατάρτιση, η οποία θα πραγματοποιείται με τους όρους που προβλέπονται στο ΦΕΚ 1845/13-05-2020 τ.Β.

 

Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα με αριθμό καταρτιζομένων άνω των 15 ατόμων θα χωρίζονται σε 2 και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε διαφορετικές αίθουσες.

Στα μαθήματα που πραγματοποιούνται σε εργαστηριακούς χώρους θα γίνονται με επίδειξη από εκπαιδευτές και χωρίς τη συμμετοχή των καταρτιζομένων, ενώ η χρήση μάσκας και γαντιών είναι υποχρεωτική για όλους.

Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δε δύνανται να παραστούν στα μαθήματα, θα καταρτίζονται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass), όπου η παρουσία τους και η συμμετοχή τους στην πλατφόρμα και στην ύλη και τις ασκήσεις των μαθημάτων που θα αναρτώνται, θα ελέγχεται και θα προσμετράται ως παρουσία.

Οι εκπαιδευτές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δε δύνανται να παραστούν στα μαθήματα, υποχρεούνται σε εβδομαδιαία βάση να αναρτούν υλικό και εργασίες στο eclass και να δέχονται ανατροφοδότιση από τους καταρτιζόμενους έως το επόμενο μάθημα.

Θα γίνει τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος ώστε η προσέλευση να είναι σε δύο βάρδιες, οι ώρες θα είναι 35' με διαλείμματα των 10' ώστε να αερίζονται οι χώροι διδασκαλίας.

Οι εξετάσεις προόδου και οι τελικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με την εκπόνηση εργασιών.

Τα προγράμματα θα αναρτηθούν εντός της ημέρας στις σελίδες των τμημάτων.