Χρονοδιάγραμμα έναρξης Εαρινού Εξαμήνου 2022Α

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022 11:06
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β 14/2/2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΚ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/2/2022
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/2/2022 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 09/2/2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10/2/2022
ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/2/2022 ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 15/2/2022
ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/2/2022