Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης εξαμήνου 2022Α

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 14:05

(αρθ.10 της Κ5/160259/ΦΕΚ 5837 τ.Β’/25-12-2021)

-Τα μαθήματα ΟΛΩΝ των ειδικοτήτων θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα των ειδικοτήτων που είναι αναρτημένα.

 

-Τυχόν αναπληρώσεις μαθημάτων θα διενεργηθούν από την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 έως και τη Δευτέρα 20 Ιουνίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αναπληρώσεων που θα αναρτηθεί στο site του ΔΙΕΚ.

-Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2022 Α’ που πρόκειται να αναρτηθεί και τέλος

-Η έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης που συμπίπτει με την ολοκλήρωση του εξαμήνου κατάρτισης 2022 Α’, θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2022.