Επιτυχής ολοκλήρωση Προγράμματος Leonardo Da Vinci

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 13:08
LDV-IEK PREVEZAS

Με επιτυχία και σημαντικά οφέλη για τους εμπλεκόμενους,  ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα LDVμε θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» στο  οποίο συμμετείχαν 12 εκπαιδευτές, στελέχη εκπαίδευσης και μέλη του διοικητικού προσωπικού του Δ. Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας.

        Ο φορέας  υποδοχής που ανέλαβε  την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος είναι  oCOMMERCEANDRESOURLESSL. στο VIGOτης Ισπανίας, ο οποίος ασχολείται και προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις και έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

       Πρωταρχικοί στόχοι του προγράμματος ήταν: