Εκπαίδευση Ενηλίκων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014 12:06

Η Εκπαίδευση ενηλίκων έχει γίνει «δια βίου» μέσω της αρχικής & συνεχιζόμενης κατάρτισης και επανακατάρτισης.

Ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το εξής γεγονός:

- Στις μέρες που ζούμε, η δια βίου μάθηση γίνεται κυρίαρχη παραμερίζοντας την Εκπ/ση Ενηλίκων, την αρχική & συνεχιζόμενη Επαγ/κή κατάρτιση, τη μη τυπική Εκπ/ση και τη «Λαϊκή» Επιμόρφωση.

- Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη δια βίου μάθηση σήμερα βρίσκεται

  1. στην οικονομική-επαγγελματική πτυχή (εργασία) &
  2. τα πολιτικά δικαιώματα (κοινωνική ένταξη του πολίτη).

Ως εργαλείο «πλοήγησης» στο διαμορφωμένο ?πλέον- με τα παραπάνω χαρακτηριστικά πεδίο, πρωτεύοντα ρόλο καλείται να διαδραματίσει ο Επαγγελματικός προσανατολισμός των δομών και δράσεων όλων των παρόχων δια βίου μάθησης.

Το Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας, συμμετέχοντας στην πιλοτική εφαρμογή «διασφάλισης της ποιότητας (π3)» των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εφαρμόζει από τον Φεβρουάριο του 2011 κανόνες και δείκτες αξιολόγησης της δομής και των προγραμμάτων του μέσω Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Π.). 

>> Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σε θέματα Επαγγελματικού προσανατολισμού (βιογραφικό σημείωμα, συνέντευξη επιλογής κ.α).

Ιωάννης Γ. Αναγνωστάκης
Μαθηματικός ΣυΕΠ