Σχέδιο κινητικότητας Leonardo da Vinci για το έτος 2012

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012 12:28

Το σχέδιο αποτελεί ανάπτυξη πρότασης των στελεχών του Δ. Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας και έχει ως θέμα: «Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών». Επιλέξαμε ως συνεργάτη για την υλοποίηση του προγράμματος τον οργανισμό υποδοχής : ?TELLUS GROUP ltd- WORK EXPERIENCE UK? με έδρα το PLYMOUTH της Αγγλίας, λόγω της μεγάλης εμπειρίας στο αντικείμενο του σχεδίου.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης καθιστά προφανές ότι οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μαθήματα που ανταποκρίνονται στις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες που αξιοποιούν και ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση της κατάρτισης. Υποψήφιοι συμμετέχοντες είναι οι εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, με κριτήρια επιλογής όπως οι σπουδές, η εμπειρία αλλά και προσωπική συνέντευξη. Ακόμη θα προσμετρηθούν :