Διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 11:00

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε μετά την ολοκλήρωση του Β? εξαμήνου.

Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας και στα εξοπλισμένα εργαστήρια που υπάρχουν στο χώρο του ΙΕΚ, καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας με το οποίο συνεργάζεται το Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας.

Ο απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Διασώστης ?Πλήρωμα Ασθενοφόρου», με τις εξειδικευμένες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του, είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αρχές της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Ο «Διασώστης ?Πλήρωμα Ασθενοφόρου» λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού,εφαρμόζοντας τις τεχνικές και τα μέσα της προνοσοκομειακής περίθαλψης.

Ειδικότερα:

Ο «Διασώστης ? Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ασκεί ένα επάγγελμα με υψηλές απαιτήσεις αλλά και με μεγάλη ηθική ικανοποίηση λόγω της προσφοράς τουστο κοινωνικό σύνολο.

Μαθήματα ειδικότητας

Οδηγός σπουδών

Ωρολόγιο πρόγραμμα Φθινοπωρινού εξαμήνου 2022Β

Πρόγραμμα προόδου Φθινοπωρινού εξαμήνου 2022Β