Κυβερνήτης σκαφών αναψυχής

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2015 10:14

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε κατά τη διάρκεια του Γ? και Δ? εξαμήνου.

 

Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας και σε εξοπλισμένα εργαστήρια σε συνεργασία με οργανισμούς κι επιχειρήσεις.

 

 

 

 

Μαθήματα ειδικότητας

 

Οδηγός σπουδών

Μαθήματα εξαμήνων

Ερωτήσεις πιστοποίησης παλιάς ειδικότητας "Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης"

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων 2021Α

Πρόγραμμα αναπληρώσεων 2021Α

** Από τη Δευτέρα 17/5/2021 ξεκινά η δια ζώσης κατάρτιση μόνο για το μάθημα της Πρακτικής Εφαρμογής στην Ειδικότητα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αναπληρώσεων.