Φυλακας μουσείων & αρχαιολογικών χώρων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2015 10:14

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε κατά τη διάρκεια του Γ? και Δ? εξαμήνου.

Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας και σε εξοπλισμένα εργαστήρια σε συνεργασία με οργανισμούς κι επιχειρήσεις.

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων τόσο στον δημόσιο (Υπουργείο πολιτισμού - Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες), όσο και στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, η Βιομηχανιών η άλλων ιδιωτικών φορέων.)  

 

Μαθήματα ειδικότητας

 

Οδηγός σπουδών αντίστοιχης παλιάς ειδικότητας

Μαθήματα εξαμήνων

Ερωτήσεις πιστοποίησης νέας ειδικότητας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Πρόγραμμα αναπληρώσεων

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων

 Φωτογραφίες του τμήματος "Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων"