Τέχνη φωτογραφίας

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 10:12

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε μετά το τέλος του Β' εξαμήνου.

 

Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας και σε εξοπλισμένα εργαστήρια σε συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι σπουδές στην ειδικότητα αυτή δίνουν στους καταρτιζόμενους τις απραίτητες τεχνικές γνώσεις και αναπτύσσουν την αισθητική τους αντίληψη προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στο επάγγελμα του Φωτογράφου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής μπορεί να εργαστεί σε studio φωτογραφίας, σε καλλιτεχνικά και δημιουργικά τμήματα εταιριών (διαφημιστικών εταιριών, εταιριών παραγωγής, περιοδικών κ.λπ.) αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

 

Μαθήματα εξαμήνων

Οδηγός σπουδών
Ερωτήσεις πιστοποίησης παλιάς ειδικότητας
Μαθήματα εξαμήνων