Έντυπα αιτήσεων καταρτιζόμενων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012 16:07

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. έντυπη αίτηση που να περιγράφει με σαφήνεια το αίτημά σας.

Υποδείγματα αιτήσεων 

Αίτηση βεβαίωσης φοίτησης
Αίτηση βεβαίωσης καταβολής διδάκτρων
Αίτηση βεβαίωσης φοίτησης για στρατολογική χρήση
Αίτηση γενικού θέματος