Έντυπα πρακτικής άσκησης

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012 16:10

Για την έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. πριν την 1η ή την 15η ημέρα του μήνα και να προσκομίσετε συμπληρωμένη τη Σύμβαση Πρακτικής, καθώς και να έχετε μαζί σας το βιβλίο πρακτικής άσκησης για να σας δοθούν οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.

 Με τη λήξη της πρακτικής, θα πρέπει να προσκομίσετε τη βεβαίωση εργοδότη για τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

 

Υποδείγματα εντύπων

Σύμβαση Πρακτικής

Βιβλίο Πρακτικής άσκησης

Βεβαίωση Εργοδότη για Λήξη Πρακτικής Άσκησης