Δίδακτρα κατάρτισης

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013 09:04

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. απαλλάσσονται κατά την εγγραφή τους από την καταβολή παραβόλου.

 

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ.