Προγραμματισμός εξετάσεων πιστοποίησης 1ης περιόδου 2011

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 24 Απριλίου 2012 13:51

Ανακοινώθηκε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η οποία αφορά στον Προγραμματισμό των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2011.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι ημερομηνίες των αιτήσεων είναι από 30/04/2012 έως και τις 15/05/2012. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θα πρέπει στη συνέχεια να κατατεθούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στην απόφαση του Δ.Σ. του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  15/23.04.2012, η οποία είναι αναρτημένη στην αρχική ιστοσελίδα του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  (www.eoppep.gr).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν όσοι έλαβαν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) έως τις 31-12-2011.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη σελίδα του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..