Ανακοίνωση ειδικοτήτων παράλληλου μηχανογραφικού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2428 – 07.06.2021 η υπ. αριθμ. Κ5/62224 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κου Γ. Βούτσινου “Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ”.

Στο Δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας οι διαθέσιμες ειδικότητες προς επιλογή από τους υποψηφίους είναι:

1. Διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου

2. Γραμματέας ανώτερων κι ανώτατων Στελεχών

3. Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία

4. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας

29/07/2021. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©