Οργανόγραμμα του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας 2011 - 2013

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 07 Απριλίου 2012 09:53

Διευθυντής

Αναγνωστάκης Ιωάννης

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Μαθηματικού

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Υποδιευθύντρια

Σταμάτη Λαμπρινή

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Πληροφορικής

MSc in Advanced Information Systems

 

 

Γραμματεία Διοίκησης

Αντύπας Κωνσταντίνος

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Φυσικής Αγωγής

 

 

  

 

 

Γραμματεία Κατάρτισης

Ζιάκα Ελένη

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Αρχιτέκτονος Μηχανικού