Οργανόγραμμα του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας 2013 - 2014

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 09:53

Διευθυντής

Αναγνωστάκης Ιωάννης

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Μαθηματικού

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Υποδιευθύντρια

Σταμάτη Λαμπρινή

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Πληροφορικής

MSc in Advanced Information Systems

 

 

Γραμματεία Διοίκησης

Αντύπας Κωνσταντίνος

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Φυσικής Αγωγής και Μουσικής

 

 

  

 

 

Γραμματεία Κατάρτισης

Μίχα Αθηνά

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Οικονομολόγου

 

 

 

 

Τσούλας Γεώργιος

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Πληροφορικής