Οργανόγραμμα του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας 2019 - 2020

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 09:53

Διευθυντής

Αναγνωστάκης Ιωάννης

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Μαθηματικού

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Υποδιευθύντρια

Σταμάτη Λαμπρινή

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Πληροφορικής

MSc in Advanced Information Systems

 

 

Γραμματεία Διοίκησης

Αντύπας Κωνσταντίνος

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Φυσικής Αγωγής και Μουσικής

 

 

  

 

 

Γραμματεία Κατάρτισης

Μίχα Αθηνά

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Οικονομολόγου