Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε κατά τη διάρκεια του Γ? και Δ? εξαμήνου.

 Δυνατότητα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες διδασκαλίας και στα εξοπλισμένα εργαστήρια που υπάρχουν στο χώρο του ΙΕΚ.

Ο απόφοιτος του τμήματος «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας» ασχολείται με την οργάνωση και διοίκηση αγροτικών μονάδων φυτικής και ζωικής εκμετάλλευσης, αλλά και μονάδων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας, καθώς και με την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που εντοπίζονται στον αγροτικό χώρο.

Μπορεί να εργάζεται υποστηρικτικά στον διοικητικό τομέα του συνόλου μιας γεωργικής επιχείρησης, ενός δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού ή άλλου φορέα, που δραστηριοποιείται στον τομέα γεωργικής εκμετάλλευσης και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στη διοίκηση, στον προγραμματισμό, στην οργάνωση και στον έλεγχο του τελικού προϊόντος. 

 

Μαθήματα ειδικότητας

 1. Μικροοικονομική
 2. Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία
 3. Φυτική Παραγωγή I
 4. Οικονομικά Μαθηματικά
 5. Μακροοικονομία
 6. Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 7. Αγροτικό Marketing
 8. Τεχνολογία Τροφίμων –Γεωργικές Βιομηχανίες
 9. Κοινωνική Οικονομία και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί
 10. Φυτική Παραγωγή II
 11. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 12. Γεωργική Οικονομική Στατιστική
 13. Αγροτική Κοινωνιολογία
 14. Φυτοπροστασία
 15. Γεωργική Πολιτική
 16. Γεωργική Λογιστική
 17. Γεωργική Οικονομική
 18. Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 19. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 20. Ποσοτικές Μέθοδο

 

Οδηγός σπουδών

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Φθινοπωρινού εξαμήνου 2022

Πρόγραμμα προόδου Φθινοπωρινού εξαμήνου 2022Β

Πρόγραμμα αναπληρώσεων Φθινοπωρινού εξαμήνου 2022Β

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού εξαμήνου 2022Β

 

02/02/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©