Υλοποίηση Δράσεων Κοινωνικού Πολύκεντρου

Κοινωνικό Πολύκεντρο

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, αναγνωρίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η εκπαίδευση σε μία εποχή, όπου η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται έντονα και το ανθρώπινο δυναμικό "βάλλεται" και απαξιώνεται, και θέλοντας να συνεισφέρει τα μέγιστα προς το σκοπό αυτό, υλοποιεί στις εγκαταστάσεις του δράσεις εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιεχομένου σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, έναν φορέα με ερευνητικό, μελετητικό και εκπαιδευτικό σκοπό.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες εργασιακές συνθήκες. Ήδη, το Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, από το Νοέμβριο του 2011 υλοποίησε και συνεχίζει με επιτυχία, δράσεις του Κοινωνικού Πολύκεντρου όπως:

  •  Εκπαίδευση Κοινωνικής Διαβούλευσης για Συνδικαλιστές και Στελέχη (Επίπεδο Ι)
  •  Δημοσιότητα Διοικητικής Δράσης - Καταπολέμηση της Διαφθοράς
  •  Εκπαίδευση Κοινωνικής Διαβούλευσης για Συνδικαλιστές και Στελέχη (Επίπεδο ΙΙ)
17/05/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©