Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ενημέρωση για την τηλεκατάρτιση
- Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 -

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο διεξαγωγής της τηλεκατάρτισης από 24/11/20 στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://iek-prevez.pre.sch.gr/index.php/anakoinoseis/315-thlekatartish