Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εναλλακτικοί τρόποι για την τηλεκπαίδευση
- Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 -

Λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων πρόσβασης στην πλατφόρμα του Eclass θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε πρώτη φάση η επικοινωνία μεταξύ καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών μπορεί να γίνεται μέσω mail τόσο για την αποστολή υλικού όσο και για την απάντηση των εργασιών σας.

Επιπλέον μπορούν να αξιοποιηθουν οι δυνατότητες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (μέσω webex, zoom κλπ) ώστε κάποιες από τις ώρες των μαθημάτων να πραγματοποιούνται με τον τρόπο αυτό. Αυτό θα γίνει μετά από ενημέρωση που θα έχετε αό τους εκπαιδευτές σας.