Έντυπα αιτήσεων εκπαιδευτών

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012 16:04

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση που να περιγράφει με σαφήνεια το αίτημά σας.

Υποδείγματα αιτήσεων 

Αίτηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας
Αίτηση γενικού θέματος

Έντυπο για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου (αφορά μόνο Δημοσίους Υπαλλήλους)