Έντυπα αιτήσεων εκπαιδευτών

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση που να περιγράφει με σαφήνεια το αίτημά σας.

Υποδείγματα αιτήσεων 

Αίτηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας
Αίτηση γενικού θέματος

Έντυπο για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου (αφορά μόνο Δημοσίους Υπαλλήλους)

02/03/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©