Συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας για το έτος κατάρτισης 2018-2019

Συνεχίζεται και φέτος η συνεργασία του ΙΕΚ Πρέβεζας με τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για να υλοποιηθει? το μα?θημα ?Πρακτικη? α?σκηση?? σπουδαστω?ν της ειδικο?τητας βοηθω?ν βρεφονηπιοκο?μων του Α? εξαμήνου του ΙΕΚ. Για μι?α ημε?ρα την εβδομα?δα ο Παιδικο?ς Σταθμο?ς Μαργαρω?νας θα φιλοξενεί 2 σπουδαστε?ς και οΠαιδικο?ς Σταθμο?ς ΠΙΚΠΑ ? 3 σπουδαστε?ς λαμβα?νοντας υπ? ο?ψη τις παιδαγωγικε?ς αρχε?ς, που πρε?πει να εφαρμο?ζονται στους χω?ρους προσχολικη?ς αγωγη?ς. Στα πλαι?σια της καλη?ς συνεργασι?ας για την απο?κτηση της ειδικο?τητας των σπουδαστω?ν το προσωπικο? των σταθμω?ν (παιδαγωγοι? και προι?στα?μενοι) θα αποφασι?ζουν για τον τρο?πο λειτουργι?ας των ομα?δων με?σα στην τα?ξη δι?νοντας προτεραιο?τητα στην μη παρακω?λυση των παρεχομε?νων υπηρεσιω?ν προς τα νη?πια.

Μετακίνηση σπουδαστών

Από το σχολικό έτος 2010-2011 και στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σπουδών ώστε η παρεχόμενη κατάρτιση να είναι ελκυστική, το Δ. ΙΕΚ Πρέβεζας σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ Πρέβεζας και Λευκάδας, τις Διοικήσεις των οποίων ευχαριστεί δημόσια, έχει καθιερώσει εκπτωτικό εισητήριο για τις μετακινήσεις των σπουδαστών του.

Συνεργάτες του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας για το Εαρινό Εξάμηνο 2013

      Η Διοίκηση του Δ. Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας,  ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί  δημόσια τους παρακάτω φορείς (Δημόσιους και Ιδιωτικούς) για την αποδοχή της συνεργασίας με σκοπό την κατάρτιση των σπουδαστών της  στα πλαίσια των προγραμμάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2013.

Διαβάστε περισσότερα...

Υλοποίηση Δράσεων Κοινωνικού Πολύκεντρου

Κοινωνικό Πολύκεντρο

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, αναγνωρίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η εκπαίδευση σε μία εποχή, όπου η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται έντονα και το ανθρώπινο δυναμικό "βάλλεται" και απαξιώνεται, και θέλοντας να συνεισφέρει τα μέγιστα προς το σκοπό αυτό, υλοποιεί στις εγκαταστάσεις του δράσεις εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιεχομένου σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, έναν φορέα με ερευνητικό, μελετητικό και εκπαιδευτικό σκοπό.

Διαβάστε περισσότερα...

Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

Νοσοκομείο Λευκάδας

Τα εργαστήρια του τμήματος Νοσηλευτικής Χειρουργείου του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας πραγματοποιούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. 

Πρόκειται για μία πολυετή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων,η οποία δίνει τη δυνατότητα στα τμήματα Νοσηλευτικής που λειτουργούν με έδρα κατάρτισης τη Λευκάδα,να έχουν πρόσβαση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ξενοδοχείο Μαργαρώνα Royal
09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©