Γραμματειακή υποστήριξη

Έντυπα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης

Για την έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. πριν την 1η ή την 15η ημέρα του μήνα και να προσκομίσετε συμπληρωμένη τη Σύμβαση Πρακτικής σε 3 αντίτυπα, καθώς και να έχετε μαζί σας το βιβλίο πρακτικής άσκησης για να σας δοθούν οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.

Διαβάστε περισσότερα...

Έντυπα μη επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης

Για την έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. πριν την 1η ή την 15η ημέρα του μήνα και να προσκομίσετε συμπληρωμένη τη Σύμβαση Πρακτικής σε 3 αντίτυπα, καθώς και να έχετε μαζί σας το βιβλίο πρακτικής άσκησης για να σας δοθούν οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.

Διαβάστε περισσότερα...

Έντυπα αιτήσεων καταρτιζόμενων

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. έντυπη αίτηση που να περιγράφει με σαφήνεια το αίτημά σας.

Διαβάστε περισσότερα...

Έντυπα αιτήσεων εκπαιδευτών

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση που να περιγράφει με σαφήνεια το αίτημά σας.

Διαβάστε περισσότερα...

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Σκαμνούλα Πρέβεζας, Τ.Κ. 48100

Τηλέφωνο: 2682029066

Διαβάστε περισσότερα...

23/04/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©