Γραμματειακή υποστήριξη

Έντυπα πρακτικής άσκησης

Για την έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. πριν την 1η ή την 15η ημέρα του μήνα συμπληρωμένη Βεβαίωση Εργοδότη, Έντυπο Στοιχείων Εργοδότη και Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης.

Διαβάστε περισσότερα...

Έντυπα αιτήσεων καταρτιζόμενων

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. έντυπη αίτηση που να περιγράφει με σαφήνεια το αίτημά σας.

Διαβάστε περισσότερα...

Έντυπα αιτήσεων εκπαιδευτών

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση που να περιγράφει με σαφήνεια το αίτημά σας.

Διαβάστε περισσότερα...

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Σκαμνούλα Πρέβεζας, Τ.Κ. 48100

Τηλέφωνο: 2682029066

Διαβάστε περισσότερα...

29/07/2021. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©