Για εκπαιδευτές

Λήξη προθεσμίας υποβολής και τροποποίησης αιτήσεων για το μητρώο εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ

Το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ θα παραμείνει ανοιχτό έως και την 21η Ιουλίου και ώρα 15:00, προκειμένου οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να καταχωρήσουν την αίτησή τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο.

Διαβάστε περισσότερα...

Δ? Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), κατά την περίοδο του σχολικού έτους 2020-2021, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη/Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα...

Αναθέσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018Β

Σχετικά με τη διαδικασία των αναθέσεων των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018Β, μπορείτε να ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο του Διευθυντή του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας.

21/10/2021. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©