Έντυπα αιτήσεων καταρτιζόμενων

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. έντυπη αίτηση που να περιγράφει με σαφήνεια το αίτημά σας.

Υποδείγματα αιτήσεων 

Αίτηση βεβαίωσης φοίτησης
Αίτηση βεβαίωσης καταβολής διδάκτρων
Αίτηση βεβαίωσης φοίτησης για στρατολογική χρήση
Αίτηση γενικού θέματος
Αίτηση εγγραφής σε επόμενο εξάμηνο (αρχείο σε μορφή .docx)

28/02/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©