Έντυπα πρακτικής άσκησης

Για την έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. πριν την 1η ή την 15η ημέρα του μήνα και να προσκομίσετε συμπληρωμένη τη Σύμβαση Πρακτικής, καθώς και να έχετε μαζί σας το βιβλίο πρακτικής άσκησης για να σας δοθούν οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.

Επιπλέον θα προσκομίσετε συμπληρωμένο, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον εργοδότη 1) τη βεβαίωση εργοδότη και 2) το έντυπο Στοιχεία εργοδότη και θα συμπληρώσετε την αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης.

Με τη λήξη της πρακτικής, θα πρέπει να προσκομίσετε τη βεβαίωση εργοδότη για τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

 

Υποδείγματα εντύπων

Σύμβαση Πρακτικής

Βιβλίο Πρακτικής άσκησης

Βεβαίωση εργοδότη

Στοιχεία εργοδότη

Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης

Βεβαίωση Εργοδότη για Λήξη Πρακτικής Άσκησης

18/01/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©