Έντυπα πρακτικής άσκησης

Για την έναρξη πρακτικής άσκησης θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. πριν την 1η ή την 15η ημέρα του μήνα συμπληρωμένη Βεβαίωση Εργοδότη, Έντυπο Στοιχείων Εργοδότη και Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης.

 

Υποδείγματα εντύπων

Βεβαίωση Εργοδότη

Έντυπο Στοιχείων Εργοδότη

Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Βιβλίο Πρακτικής άσκησης

Βεβαίωση Εργοδότη για Λήξη Πρακτικής Άσκησης

29/07/2021. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©