Σημειώσεις

Οι σημειώσεις του μαθήματος που προορίζονται για τους καταρτιζόμενους θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (έγγραφα, word, excel, PowerPoint ή pdf), και να αναρτώνται σε τακτική βάση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σημειώσεων του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας στο EClass.

Τονίζεται ότι, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα να διανεμηθούν οι ηλεκτρονικές σημειώσεις άμεσα από τον εκπαιδευτή προς τους καταρτιζόμενους, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκονται αναρτημένες και στο EClass.

Οι σημειώσεις πρέπει να σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος και στον τίτλο κάθε αρχείου να περιλαμβάνεται αριθμός που να διευκρινίζει τη σειρά των σημειώσεων (π.χ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ_ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-1.doc).

Επιπλέον, τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η ανάρτηση του Προγραμματισμού Ύλης του εξαμήνου για όλα τα μαθήματα, θεωρητικά και εργαστηριακά, εντός μιας εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων.

23/04/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©