Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας 2019 - 2020

Διευθυντής

Αναγνωστάκης Ιωάννης

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Μαθηματικού

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Διαβάστε περισσότερα...

Οργανόγραμμα του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας 2014 - 2019

Διευθυντής

Αναγνωστάκης Ιωάννης

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Μαθηματικού

MedA/ Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Διαβάστε περισσότερα...

Οργανόγραμμα του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας 2013 - 2014

Διευθυντής

Αναγνωστάκης Ιωάννης

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Μαθηματικού

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Διαβάστε περισσότερα...

Οργανόγραμμα του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας 2011 - 2013

Διευθυντής

Αναγνωστάκης Ιωάννης

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Μαθηματικού

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Διαβάστε περισσότερα...

27/05/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©