Οργανόγραμμα του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας 2019 - 2020

Διευθυντής

Αναγνωστάκης Ιωάννης

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Μαθηματικού

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Υποδιευθύντρια

Σταμάτη Λαμπρινή

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Πληροφορικής

MSc in Advanced Information Systems

 

 

Γραμματεία Διοίκησης

Αντύπας Κωνσταντίνος

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Φυσικής Αγωγής και Μουσικής

 

 

  

 

 

Γραμματεία Κατάρτισης

Μίχα Αθηνά

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Οικονομολόγου

 

 

 

 

 

26/02/2024. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©