Έντυπα εκπαιδευτών

Προγραμματισμός ύλης

Εντός μίας εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων θα πρέπει να καταρτίζεται ο προγραμματισμός ύλης του εξαμήνου και να αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του ΙΕΚ (Εclass). Η ύλη καταγράφεται ανά εβδομάδα μαθημάτων και θα πρέπει στην καταγραφή να υπολογίζεται το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά και εφόσον το μάθημα διδάσκεται από δύο ή περισσότερους εκπαιδευτές, θα πρέπει να προκύψει από συνεννόηση μεταξύ τους.

 

Κατεβάστε τα έντυπα για εκτύπωση ή επεξεργασία

Προγραμματισμός ύλης για εκτύπωση
Προγραμματισμός ύλης για επεξεργασία

 

18/01/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©