Έντυπα εκπαιδευτών

Προγραμματισμός ύλης

Εντός μίας εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων θα πρέπει να καταρτίζεται ο προγραμματισμός ύλης του εξαμήνου και να αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του ΙΕΚ (Εclass). Η ύλη καταγράφεται ανά εβδομάδα μαθημάτων και θα πρέπει στην καταγραφή να υπολογίζεται το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά και εφόσον το μάθημα διδάσκεται από δύο ή περισσότερους εκπαιδευτές, θα πρέπει να προκύψει από συνεννόηση μεταξύ τους.

 

Κατεβάστε τα έντυπα για εκτύπωση ή επεξεργασία

Προγραμματισμός ύλης για εκτύπωση
Προγραμματισμός ύλης για επεξεργασία

 

Προμήθεια υλικών εκπαίδευσης

Προκειμένου να γίνει προμήθεια αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, για τη διδασκαλία ενός μαθήματος, θα πρέπει ο εκπαιδευτής ή οι εκπαιδευτές του μαθήματος να συντάξουν σχετικό έντυπο και να το προωθήσουν μέσω email στη Διεύθυνση του ΙΕΚ.

Έντυπο προμήθειας υλικών

 

09/12/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©