Οργανόγραμμα του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας 2014 - 2019

Διευθυντής

Αναγνωστάκης Ιωάννης

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Μαθηματικού

MedA/ Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Υποδιευθύντρια

Σταμάτη Λαμπρινή

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητα Πληροφορικής

MSc in Advanced Information Systems

 

 

Γραμματεία

Αντύπας Κωνσταντίνος

 

Εκπαιδευτικός με ειδικότητες Φυσικής Αγωγής και Μουσικής

 

 

  

 

 

02/02/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©