Ξενοδοχείο Μαργαρώνα Royal

Ξενοδοχείο Margarona Royal

Στο τμήμα "Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας" για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων χρησιμοποιούνται οι χώροι του ξενοδοχείου Μαργαρώνα Royal που βρίσκεται στην περιοχή της Μαργαρώνας, στην Πρέβεζα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον σύγχρονα και πολυτελή ξενοδοχεία του νομού Πρέβεζας, και αποτελεί ιδανική λύση για τη διεξαγωγή των πρακτικών μαθημάτων της συγκεκριμένης ειδικότητας, αφού οι καταρτιζόμενοι έρχονται σε επαφή με το πραγματικό περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας που πρόκειται να αντιμετωπίσουν μετά το πέρας της κατάρτισής τους.

06/12/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©