Δύο θέσεις πρακτικής άσκησης σε Παιδικούς Σταθμούς

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2016 11:16

Ο παιδικός σταθμός της Σινώπης και ο παιδικός σταθμός της Μαργαρώνας Πρέβεζας ζητούν δύο (02) άτομα για πρακτική άσκηση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας για περισσότερες πληροφορίες.