Δύο θέσεις πρακτικής άσκησης σε Παιδικούς Σταθμούς

Ο παιδικός σταθμός της Σινώπης και ο παιδικός σταθμός της Μαργαρώνας Πρέβεζας ζητούν δύο (02) άτομα για πρακτική άσκηση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας για περισσότερες πληροφορίες.

06/07/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©