Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Προβλήματα τηλεκπαίδευσης
- Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 -

Ενημερώνουμε τους εκπ/τές και τους σπουδαστές μας ότι τα προβλήματα σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεχίζονται.

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο και επιβεβλημένο, η διαδικασία της κατάρτισης όσο διαρκεί η «καραντίνα» να ομαλοποιηθεί προς το καλύτερο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της και ?εν τέλει- να πιστοποιηθεί.

Για τους παραπάνω λόγους καλούνται οι σπουδαστές να ανταποκρίνονται στις οδηγίες και τις προτροπές των εκπ/των τους αναφορικά με την εκπόνηση των εργασιών που τους ανατίθενται, καθώς και οι εκπ/τές ?υποχρεούνται - να  κοινοποιούν στα mail,  όλων των σπουδαστών και στο mail της γραμματείας του ΙΕΚ την «ονομαστική παρουσία» των καταρτιζομένων στην διαδικασία της κατάρτισης των μαθημάτων που διδάσκουν.