Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  • Β ΕΞΑΜΗΝΟ-2018Α (ICT_TOURISM_B)  -  10 διαθέσιμα μαθήματα
  • Γ ΕΞΑΜΗΝΟ-2018Β (ICT_TOURISM_C)  -  11 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δ ΕΞΑΜΗΝΟ-2019Α (ICT_TOURISM_D)  -  9 διαθέσιμα μαθήματα