Πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo da Vinci 2012

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012 20:05
Plymouth

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, στα πλαίσια των δράσεων που υλοποιεί για τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, θα υλοποιήσει, τη χρονική περίοδο 2012-2013, πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo Da Vinci (VETPRO) με θέμα: «Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών», στο Plymouth της Αγγλίας.

Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν κατόπιν αίτησής τους, 12 εκπαιδευτές που συνεργάζονται με το Ι.ΕΚ. Πρέβεζας και των οποίων η συμμετοχή θα αξιολογηθεί υπό προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Σχέδιο κινητικότητας Leonardo da Vinci για το έτος 2012.