Πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo da Vinci 2012

Plymouth

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, στα πλαίσια των δράσεων που υλοποιεί για τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, θα υλοποιήσει, τη χρονική περίοδο 2012-2013, πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo Da Vinci (VETPRO) με θέμα: «Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών», στο Plymouth της Αγγλίας.

Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν κατόπιν αίτησής τους, 12 εκπαιδευτές που συνεργάζονται με το Ι.ΕΚ. Πρέβεζας και των οποίων η συμμετοχή θα αξιολογηθεί υπό προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Σχέδιο κινητικότητας Leonardo da Vinci για το έτος 2012.

06/07/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©