Κατατάξεις αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και άλλων δομών σε παρεμφερή ειδικότητα

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 12:37

Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης - κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της ΓΓΔΒΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατάταξης σε συναφή ειδικότητα από 1/9 έως και 30/9.

Ειδικότερα, για τις κατατάξεις που προβλέπονται στις Ειδικότητες που λειτουργούν στο Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας και σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσα από το σύνδεσμο Ενεργά τμήματα.