Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 -

  Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο διεξαγωγής της τηλεκατάρτισης από 24/11/20 στον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://iek-prevez.pre.sch.gr/index.php/anakoinoseis/315-thlekatartish

 • - Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 -

  Ενημερώνουμε τους εκπ/τές και τους σπουδαστές μας ότι τα προβλήματα σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεχίζονται.

  Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο και επιβεβλημένο, η διαδικασία της κατάρτισης όσο διαρκεί η «καραντίνα» να ομαλοποιηθεί προς το καλύτερο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της και ?εν τέλει- να πιστοποιηθεί.

  Για τους παραπάνω λόγους καλούνται οι σπουδαστές να ανταποκρίνονται στις οδηγίες και τις προτροπές των εκπ/των τους αναφορικά με την εκπόνηση των εργασιών που τους ανατίθενται, καθώς και οι εκπ/τές ?υποχρεούνται - να  κοινοποιούν στα mail,  όλων των σπουδαστών και στο mail της γραμματείας του ΙΕΚ την «ονομαστική παρουσία» των καταρτιζομένων στην διαδικασία της κατάρτισης των μαθημάτων που διδάσκουν.

 • - Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 -

  Λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων πρόσβασης στην πλατφόρμα του Eclass θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε πρώτη φάση η επικοινωνία μεταξύ καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών μπορεί να γίνεται μέσω mail τόσο για την αποστολή υλικού όσο και για την απάντηση των εργασιών σας.

  Επιπλέον μπορούν να αξιοποιηθουν οι δυνατότητες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (μέσω webex, zoom κλπ) ώστε κάποιες από τις ώρες των μαθημάτων να πραγματοποιούνται με τον τρόπο αυτό. Αυτό θα γίνει μετά από ενημέρωση που θα έχετε αό τους εκπαιδευτές σας.