Ενεργά τμήματα

Στους χώρους του Ι.Ε.Κ. που βρίσκονται στην πόλη της Πρέβεζας λειτουργούν τρεις ειδικότητες που άπτονται των αναγκών της τοπικής και όχι μόνο, αγοράς εργασίας. Για τη λειτουργία των ειδικοτήτων αυτών έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με επαγγελματίες και επιχειρηματίες του χώρου, ώστε να παρέχεται κατάρτιση υψηλής ποιότητας αλλά και να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή προσαρμογή των καταρτιζόμενων στο εργασιακό περιβάλλον.

Τεχνικός αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε μετά την ολοκλήρωση του Β' εξαμήνου..

Διαβάστε περισσότερα...

Βοηθός Φαρμακείου

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε μετά την ολοκλήρωση του Β? εξαμήνου.

Διαβάστε περισσότερα...

Φυλακας μουσείων & αρχαιολογικών χώρων

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε κατά τη διάρκεια του Γ και Δ εξαμήνου.

Διαβάστε περισσότερα...

Τεχνικός κομμωτικής τέχνης

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε κατά τη διάρκεια του Γ? και Δ? εξαμήνου.

Διαβάστε περισσότερα...

Βοηθός βρεφονηπιοκόμων

Η διάρκεια φοίτησης στην ειδικότητα είναι 2 έτη (4 εξάμηνα) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολοκληρώνοντας τα 4 εξάμηνα φοίτησης είτε κατά τη διάρκεια του Γ? και Δ? εξαμήνου.

Διαβάστε περισσότερα...

29/09/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©