Ειδικότητες Φθινοπωρινού εξαμήνου 2013

Οι ειδικότητες ΙΕΚ/ΣΕΚ που θα λειτουργήσουν το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2013, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www.gsae.edu.gr).

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται ηλεκτρονικά.

10/08/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©