Νέα ειδικότητα εαρινού εξαμήνου 2014Α

Το Δ. ΙΕΚ Πρέβεζας πρόκειται να λειτουργήσει τμήμα ΣΕΚ της ειδικότητας "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ".

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές/τριες, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ, μέχρι και τη Δευτέρα 16/12/2013 από 12:00 έως 19:00, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απολυτήριο Γυμνασίου ή αποδεικτικό απολύσεως.

β) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ώστε να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής.

10/08/2022. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©