Αργία την ημέρα των Τριών Ιεραρχών

Την Πέμπτη, 30-1-2014, ημέρα των Τριών Ιεραρχών (σχολική εορτή), δεν θα πραγματοποιηθεί κατάρτιση και το Δ. Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό.

24/09/2023. Επιμέλεια δικτυακού τόπου: Σταμάτη Λαμπρινή, MSc in Advanced Information Systems
2012 ΙΕΚ Πρέβεζας

©